„Strywihor”

Fundacja Odrodzenia, Badań i Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Przemyskiej „STRYWIHOR”

O nas

Fundacja Odrodzenia, Badań i Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Przemyskiej „Strywihor” (Fundacja „Strywihor”) została powołana w lipcu 2019 r. Prowadzi ona działalność naukowo-badawczą, edukacyjną i kulturalną, a także działa charytatywne, mając na celu promocję nauki i edukacji, propagowanie kultury i sztuki oraz ochronę tradycji i dóbr kultury.
Fundacja działa w oparciu na dziedzictwo kulturowe Ziemi Przemyskiej, przede wszystkim kultywując tradycje historycznej archieparchii przemyskiej, do której należały ziemie nie tylko w obecnych granicach Polski, lecz także tereny leżące na współczesnej Ukrainie oraz na Słowacji. Na Ziemi Przemyskiej od XII w. żyli i tworzyli znakomici mistrzowie sztuki sakralnej, działający w miejscowych ośrodkach ikonopisarskich. Ich dziedzictwo artystyczne jest świadectwem wyjątkowej lokalnej kultury, docenianej nie tylko w granicach archieparchii. Obecnie zaś sztuka ikonopisarska z XIV–XVII w. jest częścią kultury narodowej, wkorzenioną w tradycję lokalną. Dzięki niej możliwe jest zachowanie, a zarazem odkrycie na nowo autentycznego bogactwa kultury współczesnej społeczności regionu przemyskiego.

Nasze działania

Aktualności

Ikonopisarska Szkoła Letnia 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ikonopisarskiej Szkole Letniej 2022. Indywidualne podejście wykładowcy do każdego uczestnika Szkoły. Nauczanie sztuki ikonopisania w relacji mistrz – student. Chcesz

Czytaj więcej »
Texting

Piszą o nas

„Czas Świąt pozwolił odkurzyć letnie wspomnienia, a nagromadziło się ich przecież trochę. Lubię takie miejsca, szczególnie, jeśli posadowione są hen, na skraju kraju” (Blażej Mysiak).

Czytaj więcej »
Texting

Piszą o nas

„Uczestnicy Przemyskiej Szkoły Ikonopisania, która działa przy Fundacji Odrodzenia, Badań i Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Przemyskiej „Strywihor”posługują się dawnymi technikami ikonopisania, naśladując arcydzieła sztuki sakralnej,

Czytaj więcej »